Dezvoltare Proiecte Eoliene

Experienta acumulata in ultimii ani de a realiza proiecte eoliene din faza de idee pana la obtinerea tuturor acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectului, ne permite sa va prezentam in detaliu etapele dezvoltarii unui proiect eolian in Romania.

Etapele dezvoltarii unui Parc Eolian in Romania:
– Studiu Fezabilitate
– Obtinerea certificat de urbanism (CU)
– Intocmire si avizare PUZ (daca se cere prin CU)
– Obtinerea avizelor din CU
– Autorizatia de Mediu
– Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR)
– Aviz Telecomunicatii (ANCOM)
– Aviz pentru descarcare de sarcina arheologica (daca este cazul)
– Aviz SNCFR (daca este cazul)
– Aviz DRDP (daca este cazul)
– Aviz Apele Romane (daca este cazul)
– Aviz Romtelecom (daca este cazul)
– Aviz companii de telefonie mobila (daca este cazul)
– Aviz companie electrica (daca este cazul)
– Intocmirea studiilor de specialitate
– Studiul Topografic
– Studiul pentru analiza impactului in mediu (daca este cazul)
– Inceperea lucrarilor de construire

Dezvoltare parcuri eoliene

Din experienta acumulata pe diferite situri eoliene stim ca in etapele dezvoltarii unor astfel de proiecte sunt necesare: masuratori topografice, studii geotehnice, investigatti geofizice. Noi realizam toate aceste servicii si va putem oferim cele mai avantajoase conditii.

Masuratori topografice:
– vectorizare harti si planuri topografice
– modelare 3D suprafete extinse
– masuratori GPS
– planuri de situatie complexe
– trasare drumuri de acces
– trasare si verificare virole
– trasare si verticalizare
Masuratori, trasari si urmariri topografice specific parcurilor eoliene.

Executam lucrari premergatoare achizitiei terenurilor:
– executare planuri parcelare
– executare cadastru
– georeferentiere ortofoto, harti vant, planuri parcelare, cadastre si alte harti de interes
– stabilirea impreuna cu beneficiarul a pozitiilor statiilor de testare vant
– pozitionarea pe teren a statiilor de testare vant conform pozitiilor stabilite anterior cu beneficiarul
– identificarea parcelelor de interes pe harti si in teren
Lucrari premergatoare inceperii proiectarii:
– planuri topografice 3D a terenului (model analogic si digital)
– planuri topografice (PUD, PAC) in vederea obtinerii autorizatiilor de constructie
– planuri drumuri de acces
Lucrari premergatoare inceperii lucrarilor de constructie:
– Execuarea retelei topografice de trasare
– Trasarea drumurilor de acces proiectate
– Calcul volum excavat / umplutura
Lucrari pe perioada lucrarilor de constructie:
– Trasarea elementelor din proiect (cabluri, stalpi, etc)
– Aliniere verticala
Lucrari pe perioada de folosinta
– Urmarire din punct de vedere topografic a tasarilor si inclinarilor

Cadastru & Intabulare

Documentaţii tehnice prima înregistrare imobile neînscrise în cartea funciară;
Documentaţii tehnice pentru dezlipire/alipire;
Documentaţii tehnice pentru înscrierea unei construcţii noi in Cartea Funciară;
Documentaţii tehnice privind Actualizări / Rectificări de cadastru, modificarea limitei de proprietate şi / sau modificarea suprafeţei imobilului;
Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan şi extravilan;
Documentaţii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obţinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC);
Trasarea şi materializarea la teren a axelor din proiectul de execuţie;
Delimitarea limitelor de proprietate;
Trasarea cotelor şi a liniilor de pantă;
Verificarea verticalităţii , deplasărilor şi deformărilor construcţiilor in timp;

Ridicări topografice

Planurile topografice necesare pentru proiectarea unor diguri, baraje, simulării inundării unor zone adiacente;
Documentaţii tehnice exprimate în sistem WGS-84 necesare obţinerii avizului de la A.A.C.R. pentru obiectivele (construcţie, amenajare, activitate, etc.) care urmează a fi realizate în zonele cu servituţi aeronautice;
Planurile topografice, suport al documentaţiilor planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
Planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
Documentaţii pentru obtinerea titlurilor de proprietate, conform HG nr.834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Întocmirea de profile longitudinale şi transversale ale terenurilor, tramelor stradale etc.;
Calcule volume;
Planuri de situaţie necesare obţinerii diferitelor avize;
Planuri parcelare;

GRAFICOM vă ofera următoarele servicii:

– Măsurători topografice pentru întocmirea doverselor documentații de arhitectură, urbanism, peisagistică, rezistență, instalații, hidrotehnică.
– Urmărirea în timp a deformărilor și deplasărilor construcțiilor.
– Documentații pentru intabularea în cartea funciară și reglementarea situației juridice a imobilelor.
– Documentație topo pentru certificate de urbanism și autorizații de construcție conform Legii 453/2001.