Având o largă experiență în domeniul lucrărilor și măsurătorilor topografice, geodeziei și cadastrului echipa noastră de experți, autorizați de Agenția Națională de cadastru și publicitate imobiliară, vă stă la dispoziție oferindu-vă servicii profesionale, realizate rapid, eficient și la costuri avantajoase. Dispunem de echipamentele topografice moderne și performanțe iar calitatea lucrărilor este garantată de experiența experților noștri.

OBIECT DE ACTIVITATE:

Lucrări de cadastru pentru înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară (apartamente, vile, spații comerciale, terenuri aflate în intravilanul sau extravilanul localităților) ;

Dezmembrări/Alipiri, intabulări construcții și terenuri, documentații pentru descrierea dezmembrămintelor (uz, uzufruct, superficie, servitute și abitație) dreptul de proprietate;

Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investiții în toate fazele întocmirii documentațiilor (C.U. , P.U.Z. , P.U.D. , P.A.D. , P.A.C.) ;

Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru obținerea avizului necesar înființării și exploatării balastierelor ;

Lucrări de cadastru de specialitate: cadastrul agricol, cadastrul forestier, cadastrul imobiliar, cadastrul editar, cadastrul apelor, cadastrul căilor de comunicații (drumuri, căi ferate) ;

Lucrări de topografie inginerească:
– Trasări de construcții civile și industriale
– Asistență topo Reabilitări Drumuri Naționale, rețele edilitare
– Nivelment geometric de precizie
– Editare de profile transversale și/sau longitudinale existente prin diferite elemente ale construcțiilor

Dispunem de echipamente topografice moderne și performante, softuri de specialitate, iar calitatea lucrărilor noastre este garantată de experiența echipei noastre.

Lucrările topografice sau cadastrale sunt executate în conformitate cu legislația în vigoare și respectând normele emise de Agenția Națională de Cadastru si Publicitate imobiliară.